Historie společnosti

Historie společnosti

Společnost byla založena v roce 1994 pod názvem Metal Progres Strakonice spol. s r.o. ( dále MP ). Od roku 1996, po převzetí 98 % podílu společnosti přešla do vlastnictví francouzské firmy Florence et Peillon se sídlem v Lyonu. V roce 1997 byl odkoupen zbytek podílů MP mateřskou společností, takže její podíl vzrostl na 100 %. Společnost Florence et Peillon patřila do roku 2000 do skupiny Suez. V roce 2000 došlo k prodeji Florence et Peillon (Faramet) evropské skupině EUROALCOM, která sdružovala celkem 25 podniků podobného zaměření v Evropě i mimo s celkovým počtem zaměstnanců přesahujícím 4000. V prosinci 2002 byl obchodní podíl MPS převeden na Brabant Alucast Products. V roce 2003 se stala dceřinou společností společnosti Brabant Alucast International B.V. se sídlem v Nizozemí. MP je jednou z 6 firem skupiny Brabant Group. Její pobočky jsou v Holandsku, Německu, Itálii a Brazílii. V roce 2010 došlo v rámci sjednocení názvu k přejmenování na Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o.

 

Charakteristika společnosti

Společnost má 5 podnikatelských aktivit, z nichž nejdůležitější a nejvýznamnější je výroba a opracování odlitků z lehkých slitin Al, především pro automobilový průmysl. Výroba odlitků probíhá metodou přesného lití za vysokého tlaku na moderních strojích. Následně jsou odlitky povrchově upravovány resp. dále třískově obráběny.

Celá výrobní jednotka je koncipována jako velmi pružná, schopná rychlé reakce na požadavky zákazníka. Podnik je rozdělen do čtyř provozů – BAC1, BAC2, BAC3 a BAC4. Provoz BAC1 je zaměřen na výrobu menších sérií výrobků (asi do 100 000 ks/rok), zatímco plně automatizovaný provoz BAC2 je předurčen pro výrobu velkých sérií náročnějších odlitků. Oba provozy se zabývají vysokotlakým litím a je zde celkem 13 strojů s uzavírací silou od 250 do 1100 tun. Provoz BAC3 je zaměřen na přesné obrábění na CNC strojích Chiron a Mori Seiki. Provoz BAC4 se zabývá nízkotlakým litím na 3 nízkotlakých strojích LPM.

Společnost se zabývá výrobou a dodávkou dílů pro automobilový průmysl ( 99 % ). Z celkové produkce podniku je 75 % exportováno na vyspělé automobilové trhy. Mezi hlavní odběratele patří francouzské, rakouské a holandské podniky.

 

K dnešnímu dni společnost zaměstnává 350 zaměstnanců. Její roční obrat dosahuje 500 mil. Kč.