Aktuality

Informace o minulém vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím postavení

Společnost Aluprogress a.s. (dříve Confal CZ a.s.) vznikla dne 18. května 2015 a byla založena za účelem pořízení obchodního podílu ve společnosti Aluprogress Strakonice s.r.o. (dříve Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o.).

Společnost se zabývá výrobou a opracováním odlitků z hliníkových slitin  formou  vysokotlakého  a  nízkotlakého lití  včetně  tlakových zkoušek těsnosti opracovaných odlitků a jednoduchými montážemi. Hlavním odběratelem je automobilový průmysl.

Po roce 2016 kdy se obrat společnosti Aluprogress Strakonice s.r.o. (dříve Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o.) stabilizoval na úrovni 30 mil. EUR, přišel v roce 2017 drobný pokles obratu společnosti Aluprogress a.s. na úroveň 28 mil. EUR. Tento mírný pokles byl způsoben nižším objemem objednávek zákaznického nářadí.

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Nové projekty:

  • Worm Housing CMF-B / 3.Fáze (JTEKT Automotive Czech Plzen)
  • Throttle body Ford NEO (Delphi)

Navýšení objemu stávajícího projektu:

  • Cover „N“ (Magna Austria)
  • Cover „F“ (Magna Austria)
  • Filtrauto FL 533 (Sogefi)

Nové projekty získané v roce 2017:

  • Compressor Cover 1,5L EVO (MTEE)

 

Vzhledem k  vysokému naplnění a  vytížení výrobních kapacit nebylo záměrem získávat další nové projekty, nicméně bylo realizováno několik navýšení objemů již běžících projektů.

Tabulka ukazuje podíl hlavních zákazníků na tržbách roku 2017:

Zákazník Země Podíl na prodeji
JTEKT Automotive Česká republika/ 26 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Holandsko 18 %
PAULSTRA HUTCHINSON Francie 13 %
GKN DRIVELINE Itálie 12 %
SOGEFI Francie 8 %
MAGNA POWERTRAIN Rakousko/Německo 8 %
OERLIKON GRAZIANO Itálie 7 %
GM Rakousko/Maďarsko 3 %
DELPHI Polsko 2 %
Ostatní 3 %

 

Mezi zákazníky nedošlo k výraznému posunu v podílech na celkovém prodeji oproti roku 2016. MHI i JTEKT posílili své pozice růstem objemu běžících projektů. Z vývoje podílu zákazníků je patrné, že se nám daří zvyšovat podíl výroby a prodeje strategických výrobků.

 

 

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]

Ochrana životního prostředí

Naše společnost dodržovala v roce 2015 platné právní předpisy týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci EMS pro provádění činnosti společnosti. Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a dalšími v oboru životního prostředí. Poskytovala informace o svých […]

Výzkum a vývoj

V roce 2015 jsme zahájili výrobu těles turbodmychadel pro motory PSA nové generace zcela novou obráběcí produktivnější technologií, která rovněž zajišťuje i vyšší kvalitu těchto dílů. Rozšířili jsme personální obsazení technického úseku a tím výrazně zlepšili […]