Aktuality

Ochrana životního prostředí

Naše společnost dodržovala v roce 2015 platné právní předpisy týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci EMS pro provádění činnosti společnosti. Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a dalšími v oboru životního prostředí. Poskytovala informace o svých činnostech a jejich dopadech na životní prostředí. V současnosti dále spolupracuje s firmou Chem-Eko s.r.o. v oblasti dodržování legislativních požadavků a Ing. Renatou Pešlovou v oblasti dodržování a kontroly systému EMS.

V roce 2013 byl proveden od TUV SUD recertifikační audit na dodržování ČSN ISO 14001: 2005. Průběžný kontrolní audit od TUV SUD v roce 2015 potvrdil pozitivní soulad dokumentací EMS a skutečných činností, a tím i platnost certifikátu pro další období.

Ve společnosti v průběhu roku 2015 nedošlo k takovému problému, že by byla ohrožena bezpečnost a hygiena práce, životní prostředí a majetek firmy.

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Worm Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Sensor Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Cover Compressor PSA EU6 (MHI) – […]

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]