Aktuality

Ochrana životního prostředí

Naše společnost dodržovala v roce 2015 platné právní předpisy týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci EMS pro provádění činnosti společnosti. Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a dalšími v oboru životního prostředí. Poskytovala informace o svých činnostech a jejich dopadech na životní prostředí. V současnosti dále spolupracuje s firmou Chem-Eko s.r.o. v oblasti dodržování legislativních požadavků a Ing. Renatou Pešlovou v oblasti dodržování a kontroly systému EMS.

V roce 2013 byl proveden od TUV SUD recertifikační audit na dodržování ČSN ISO 14001: 2005. Průběžný kontrolní audit od TUV SUD v roce 2015 potvrdil pozitivní soulad dokumentací EMS a skutečných činností, a tím i platnost certifikátu pro další období.

Ve společnosti v průběhu roku 2015 nedošlo k takovému problému, že by byla ohrožena bezpečnost a hygiena práce, životní prostředí a majetek firmy.

Výzkum a vývoj

V roce 2015 jsme zahájili výrobu těles turbodmychadel pro motory PSA nové generace zcela novou obráběcí produktivnější technologií, která rovněž zajišťuje i vyšší kvalitu těchto dílů. Rozšířili jsme personální obsazení technického úseku a tím výrazně zlepšili […]

Environmental Protection

Our company complies with the 2015 legislation in force concerning the environment and approved documentation EMS for being enganged in activities of company. The company actively cooperates with governmental authorities and others in the field […]

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Worm Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Sensor Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Cover Compressor PSA EU6 (MHI) – […]