Aktuality

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 nepřímých dělníků a 102 administrativních pracovníků. Věkový průměr činil 38,4 roků, z toho muži 38,1 a ženy 39,8 roků. Ke konci roku v naší společnosti pracovali 3 zaměstnanci do 20 let věku a 26 zaměstnanců nad 60 let věku. Fluktuace zaměstnanců byla 15,8 %. Nemocnost kmenových zaměstnanců byla 8,7 %. Průměrná hrubá mzda za sledovaný rok dosáhla částky 27 539 Kč. Kromě kmenových zaměstnanců bylo v naší společnosti přiděleno v průměru 18 zaměstnanců prostřednictvím agentury práce. Spolupráce s agenturou ManpowerGroup byla zahájena v roce 2011 a stále pokračuje. V roce 2016 byla podepsána smlouva s agenturou práce Adecco, což je druhá agentura, která vypomáhá se zajištěním pracovní síly. Agenturní zaměstnanci nahrazují především dlouhodobě nemocné kmenové zaměstnance.

Péče o zaměstnance

Na sociální výdaje bylo v roce 2017 použito více než 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy zejména na odměny za pracovní výročí (169 tis.), za permanentky na volnočasové aktivity (3 tis.), příspěvky na stravování a preventivní závodní lékařskou péči. Nemalou část z toho představuje příspěvek na penzijní připojištění (877 tis.). Zhruba 2 600 tis. Kč představuje náklad na dny sick days, které naše společnost poskytuje zaměstnancům jako benefit.

Vzdělávání

Na vzdělávání zaměstnanců se v naší společnosti klade velký důraz. Hlavními směry vzdělávání byly odborné kurzy a semináře za- měřené na zvýšení odbornosti a profesní znalosti, dále jazykové kurzy a interní kurzy zaměřené na kvalitu, BOZP, PO a EMS. Celkem na vzdělávání zaměstnanců  vynaložila  naše společnost více než 688 tis. Kč. V nákladech na vzdělávání nejsou uvedeny náklady na interní školení. Tyto náklady jsou uvedeny ve mzdových nákladech, protože se jedná o ušlou mzdu zaměstnanců v době školení. Tato školení provádějí interní lektoři z řad vedoucích zaměstnanců.

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Worm Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Sensor Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Cover Compressor PSA EU6 (MHI) – […]

Ochrana životního prostředí

Naše společnost dodržovala v roce 2015 platné právní předpisy týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci EMS pro provádění činnosti společnosti. Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a dalšími v oboru životního prostředí. Poskytovala informace o svých […]