Aktuality

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 nepřímých dělníků a 102 administrativních pracovníků. Věkový průměr činil 38,4 roků, z toho muži 38,1 a ženy 39,8 roků. Ke konci roku v naší společnosti pracovali 3 zaměstnanci do 20 let věku a 26 zaměstnanců nad 60 let věku. Fluktuace zaměstnanců byla 15,8 %. Nemocnost kmenových zaměstnanců byla 8,7 %. Průměrná hrubá mzda za sledovaný rok dosáhla částky 27 539 Kč. Kromě kmenových zaměstnanců bylo v naší společnosti přiděleno v průměru 18 zaměstnanců prostřednictvím agentury práce. Spolupráce s agenturou ManpowerGroup byla zahájena v roce 2011 a stále pokračuje. V roce 2016 byla podepsána smlouva s agenturou práce Adecco, což je druhá agentura, která vypomáhá se zajištěním pracovní síly. Agenturní zaměstnanci nahrazují především dlouhodobě nemocné kmenové zaměstnance.

Péče o zaměstnance

Na sociální výdaje bylo v roce 2017 použito více než 1 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy zejména na odměny za pracovní výročí (169 tis.), za permanentky na volnočasové aktivity (3 tis.), příspěvky na stravování a preventivní závodní lékařskou péči. Nemalou část z toho představuje příspěvek na penzijní připojištění (877 tis.). Zhruba 2 600 tis. Kč představuje náklad na dny sick days, které naše společnost poskytuje zaměstnancům jako benefit.

Vzdělávání

Na vzdělávání zaměstnanců se v naší společnosti klade velký důraz. Hlavními směry vzdělávání byly odborné kurzy a semináře za- měřené na zvýšení odbornosti a profesní znalosti, dále jazykové kurzy a interní kurzy zaměřené na kvalitu, BOZP, PO a EMS. Celkem na vzdělávání zaměstnanců  vynaložila  naše společnost více než 688 tis. Kč. V nákladech na vzdělávání nejsou uvedeny náklady na interní školení. Tyto náklady jsou uvedeny ve mzdových nákladech, protože se jedná o ušlou mzdu zaměstnanců v době školení. Tato školení provádějí interní lektoři z řad vedoucích zaměstnanců.

Systém řízení jakosti

V roce 2015 byla naše společnost Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o., tak jako každý rok, podrobena certifikační prověrce systému managementu jakosti dle normy ČSN ISO/TS 16949:2009 akreditovanou certifikační společností TÜV SÜD management Service GmbH. Tento […]

Employment Relations

In 2017,  Aluprogress a.s. had an average of  445  noncontingent workers. As at 31 December 2017, the Company recorded 433  employees, of  which 294  men and 139  women. The employee breakdown was 251 direct labor, […]