Aktuality

Systém řízení jakosti

V roce 2015 byla naše společnost Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o., tak jako každý rok, podrobena certifikační prověrce systému managementu jakosti dle normy ČSN ISO/TS 16949:2009 akreditovanou certifikační společností TÜV SÜD management Service GmbH. Tento rok šlo o reaudit, tzn. celkovou prověrku nejdůležitějších firemních procesů a systému jakosti a nová obhajoba certifikátu jakosti. V této prověrce jsme obstáli a naše společnost získala nový certifikát s platností do 14. 9. 2018.

Standardně byla v naší firmě prováděna a vyhodnocována celá škála interních auditů jakosti jako jsou audity systému, audity výrobního procesu, audity vyráběných produktů a integrovaných vrstvených auditů (5S) .

 

I v roce 2015 u nás probíhaly průběžné prověrky formou zákaznických auditů, kdy klienti prověřovali naši připravenost plnit jejich specifické požadavky na zabezpečování jakosti dodávek. Součástí zákaznických auditů byly také prověrky budoucích nebo potencionálních zákazníků. Tyto prověrky jsou standardně prováděny podle zvláštních znaků a požadavků jednotlivých zákazníků. Jednalo se např. o „SQAG“ pro JTEKT Automotive Czech Plzeň s.r.o., „QS 9000“ pro GM Powertrain Austria GmbH, Magna podle VDA 6.3, PSO pro  Mitsubishi Heavy Industries a Renault  podle systému ASES. Vzhledem ke specifickým požadavkům na audit od nových a potencionálních zákazníků jako např. Continental, BMW a VW jsme byli nuceni se připravit rovněž na audity podle standardů VDA.

 

Všechny důležité procesy probíhající v BAC jsou pravidelně a plánovitě interně auditovány skupinou certifikovaných interních auditorů a dozorovány zákaznickými audity dle jednotlivých požadavků a zvláštních znaků konkrétního zákazníka. Účinnost a efektivnost těchto procesů je analyzována a vyhodnocena vedením společnosti v dokumentu „MANAGEMENT REVIEW 2015“ se schválením celého dokumentu vedením BAC na jarním výjezdním zasedání.

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Worm Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Sensor Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Cover Compressor PSA EU6 (MHI) – […]