Výroba

Vysokotlaké lití

Technologií vysokotlakého lití vyrábíme z hliníkové slitiny tenkostěnné přesné odlitky. Ty jsou v rámci pracovního cyklu stroje ostřihem zbaveny vtokové a odvzdušňovací soustavy. Následně jsou odlitky přesunuty k případné ruční apretaci a posléze k povrchové úpravě tryskáním či omíláním.
Pracoviště vysokotlakého lití pracují v plně automatizovaném cyklu, od tonáže lisu 750t(420t) je součástí cyklu i plně automatizovaný ostřih odlitků. U menších strojů jsou odlitky ostřiženy během překryté doby pracovního cyklu licího stroje obsluhou ručním založením do ostřihovacího lisu.
Používané licí stroje jsou převážně značek Buehler a Colosio. V provozu je celkem 16 licích strojů s uzavírací silou v rozmezí 250t-1050t.”

Nízkotlaké lití

Odlitky se specifickými požadavky (vlastnostmi), které není možné vyrobit vysokotlakou technologií, vyrábíme v naší nízkotlaké slévárně, která je v provozu od roku 2009. Tavení různých druhů hliníkových slitin (dle požadavku zákazníka) provádíme v kelímkový plynových pecích firmy LAC. Pro samotnou výrobu odlitků používáme nízkotlaké licí stroje BPS 650 od italského výrobce LPM. Odlitky se zakřivenými vnitřními tvary vyrábíme pomocí pískových jader vlastní výroby metodou hotbox-croning na strojích Schalco a Primafond. K jejich následnému odstranění z odlitku využíváme vypalovací pece Realistic. Na přání zákazníka zajišťujeme tepelnou úpravu odlitků, pro dosažení předepsaných mechanických vlastností výsledného produktu.

Obrábění

Většinu našich produktů dodáváme v obrobeném stavu. Celkem provozujeme 37 obráběcích strojů. Obrábíme vysokotlaké i nízkotlaké odlitky na CNC frézovacích centrech a CNC soustruzích. Jsme vybaveni širokou škálou frézovacích center, s jedním či dvěma vřeteny, v 4-osém nebo 5-osém provedení. Soustruhy jsou dvouvřetenné, s levým a pravým vřetenem s automatickým přepnutím obráběného kusu v rámci pracovního cyklu. Dále jsou vybaveny revolverovou nástrojovou hlavou s možností použití poháněných nástrojů pro frézovací operace.
Po operaci obrobení vždy následuje praní kusu, tak bychom splnili náročné požadavky na čistotu dílů. V případě požadavku zákazníka provádíme i tlakové zkoušky výrobků a jednodušší montážní operace.