Systém řízení kvality

APQP

Myšlení, orientované na kvalitu, začíná již v počáteční fázi, a to plánování nového projektu. Během této fáze úzce spolupracujeme s našimi zákazníky. Cílem je vyjasnit nejen nevyrobitelné, ale také, pro použití dílu, kvalitativně vyrobitelné požadavky.

Pre-series

Během fáze plánování procesu a konstrukce nástrojů je naší strategií kvalitní řešení všech záležitostí.

PPAP

Počátečním bodem realizace každého produktu je kontinuální sledování každého kroku procesu. Počínaje vstupní kontrolou materiálu, až po výstupní kontrolu hotového produktu.

SOP

Náš tým kvality je během každého procesního kroku ve spojení se zákazníky po celé Evropě. Tato komunikace je na denní bázi prováděna v jazycích: čeština, angličtina, němčina a také francouzština.

Mimo početné, projektově specifické, procesní kontroly ( jako rozměrové kontroly, testování tlakem ), používáme standardní měřidla :

Pro proces odlévání :

– Spektrální analyzátor

– Měřidlo naplynění taveniny

– Radioskopické zařízení (Seifert X-Cube)

– Endoskop

– Ultrazvukové měřidlo

Pro proces obrábění :

– Souřadnicový měřící přístroj (2x Wenzel LH87, 4x Zeiss DuraMax)

– Konturograf

– Profil-projektor

– Měření drsnosti ( 2 zařízení )

 

Naše orientace vůči našim zákazníkům je hlavně v oblasti procesu a kvality, ale také v rámci průběžného zlepšování. Výsledkem naší práce, vzhledem ke kvalitativním cílům a cílům vůči životnímu prostředí, jsou několikrát obhájené certifikáty kvality ISO/TS 16949 a certifikáty ekologie ISO 14001.

 

ROZSAH SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALUPROGRESS