Aktuality

Výzkum a vývoj

V roce 2015 jsme zahájili výrobu těles turbodmychadel pro motory PSA nové generace zcela novou obráběcí produktivnější technologií, která rovněž zajišťuje i vyšší kvalitu těchto dílů. Rozšířili jsme personální obsazení technického úseku a tím výrazně zlepšili přípravu nových výrobních procesů obrábění. V této oblasti jsme také odstartovali mnoho interních zlepšovacích projektů vedoucích ke zlepšení kvality našich výrobků. Dalším cílem je posílit schopnosti a znalosti v technologii lití. Plánujeme pokračovat v náboru výrobních inženýrů do technického úseku s úkolem zefektivnit produkci hliníkových odlitků.

 

V oblasti designu jsme v uplynulém roce představili našim zákazníkům celou řadu pozměňujících konstrukčních návrhů se zaměřením na snížení výrobních nákladů a současným zvýšením kvality námi dodávaných dílů. Naše společnost je vnímána jako silný partner v aktivitách přípravy nových projektů i výroby prototypů. Nabízíme levnější konstrukční řešení zohledňující technologické aspekty výroby a tím zvyšujeme konkurenceschopnost finálních produktů našich zákazníků.

Obchod a marketing

Do sériové výroby byly dovedeny následující projekty: Worm Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Sensor Housing Nissan Note (JTEKT Automotive Czech Plzen) – nový projekt Cover Compressor PSA EU6 (MHI) – […]

Research and Development

In 2015 we started production of turbocharger bodies for PSA engines by using completely new machining and more productive technology, which also ensures a higher quality of these parts. We have expanded our technical department […]

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]