Aktuality

Výzkum a vývoj

V roce 2015 jsme zahájili výrobu těles turbodmychadel pro motory PSA nové generace zcela novou obráběcí produktivnější technologií, která rovněž zajišťuje i vyšší kvalitu těchto dílů. Rozšířili jsme personální obsazení technického úseku a tím výrazně zlepšili přípravu nových výrobních procesů obrábění. V této oblasti jsme také odstartovali mnoho interních zlepšovacích projektů vedoucích ke zlepšení kvality našich výrobků. Dalším cílem je posílit schopnosti a znalosti v technologii lití. Plánujeme pokračovat v náboru výrobních inženýrů do technického úseku s úkolem zefektivnit produkci hliníkových odlitků.

 

V oblasti designu jsme v uplynulém roce představili našim zákazníkům celou řadu pozměňujících konstrukčních návrhů se zaměřením na snížení výrobních nákladů a současným zvýšením kvality námi dodávaných dílů. Naše společnost je vnímána jako silný partner v aktivitách přípravy nových projektů i výroby prototypů. Nabízíme levnější konstrukční řešení zohledňující technologické aspekty výroby a tím zvyšujeme konkurenceschopnost finálních produktů našich zákazníků.

Ochrana životního prostředí

Naše společnost dodržovala v roce 2015 platné právní předpisy týkající se životního prostředí a schválenou dokumentaci EMS pro provádění činnosti společnosti. Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a dalšími v oboru životního prostředí. Poskytovala informace o svých […]

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]