Aktuality

Výzkum a vývoj

V roce 2015 jsme zahájili výrobu těles turbodmychadel pro motory PSA nové generace zcela novou obráběcí produktivnější technologií, která rovněž zajišťuje i vyšší kvalitu těchto dílů. Rozšířili jsme personální obsazení technického úseku a tím výrazně zlepšili přípravu nových výrobních procesů obrábění. V této oblasti jsme také odstartovali mnoho interních zlepšovacích projektů vedoucích ke zlepšení kvality našich výrobků. Dalším cílem je posílit schopnosti a znalosti v technologii lití. Plánujeme pokračovat v náboru výrobních inženýrů do technického úseku s úkolem zefektivnit produkci hliníkových odlitků.

 

V oblasti designu jsme v uplynulém roce představili našim zákazníkům celou řadu pozměňujících konstrukčních návrhů se zaměřením na snížení výrobních nákladů a současným zvýšením kvality námi dodávaných dílů. Naše společnost je vnímána jako silný partner v aktivitách přípravy nových projektů i výroby prototypů. Nabízíme levnější konstrukční řešení zohledňující technologické aspekty výroby a tím zvyšujeme konkurenceschopnost finálních produktů našich zákazníků.

Research and Development

In 2015 we started production of turbocharger bodies for PSA engines by using completely new machining and more productive technology, which also ensures a higher quality of these parts. We have expanded our technical department […]

Pracovněprávní vztahy

Společnost Aluprogress a.s. zaměstnávala v roce 2017 v průměru 445 kmenových zaměstnanců. K 31. 12. 2017 bylo v evidenčním stavu 433 zaměstnanců, z toho 294 mužů a 139 žen. Rozdělení zaměstnanců: 251 přímých dělníků, 80 […]